Personaliteenused

  • Personalidokumentide audit (ettevõtte dokumentide kontroll Eesti Vabariigi seadusandlusele vastavusele, puuduste esiletoomine, soovitused puuduste kõrvaldamiseks)
  • Lepingute koostamine (töölepingud, töövõtu- ja käsunduslepingud, koolituslepingud, varalise vastutuse lepingud jms)
  • Sisereeglite koostamine (töökorralduse juhendid, tööohutusjuhendid, standardid, protseduurid jne.)
  • Arenguvestluste ettevalmistamine ja läbiviimine
  • Personalitöö korraldamise ja haldamise püsiteenuse paketid:

 

  1. Personaliarvestus

– töötajate andmete haldamine
– töötajate tööle vormistamine
– lepingute (töölepingud, töövõtulepingud, käsunduslepingud) koostamine, muutmine, lõpetamine
– tööaja arvestuse pidamine
– puhkuste ajakava koostamine, puhkusearvestus

 

  1. Personalispetsialisti teenus

– töötajate andmete haldamine
– töötajate tööle vormistamine
– lepingute (töölepingud, töövõtulepingud, käsunduslepingud) koostamine, muutmine, lõpetamine
– ametijuhendite  või töökirjelduste koostamine
– personalialaste ettevõttesiseste dokumentide (juhendid, korrad, käskkirjad, tõendid) koostamine ja   vormistamine
– personalidokumentide säilitamiseks ettevalmistamine
– personalistatistika ja analüüside koostamine
– töötaja arvele ja arvelt võtmine registrites

 

  1. Personalijuhi teenus

– töökorralduse reeglite väljatöötamine
– erinevate personalialaste kordade ja juhendite väljatöötamine
– töötaja töökohustuste rikkumise menetlemine ja otsuste vormistamine
– tööandja esindamine suhtluses töötajatega, ametiasutustega
– nõustamine personalialastes küsimustes
– töötajate sisseelamisprogrammi väljatöötamine
– töötajate värbamise korraldamine
– koolituskava, koolitusprogrammide koostamine ja juhtimine (koolitusvajaduste väljaselgitamine, koolitusplaani ja    eelarve koostamine, koolituste organiseerimine)
– tervisekontrolli korraldamine
–  personalistatistika (voolavus, koosseis, struktuur jne) koostamine

 

  1. Personalitöö korraldamise täisteenus

– töötajate andmete haldamine
– töötajate tööle vormistamine
– lepingute (töölepingute, töövõtulepingud, käsunduslepingud) koostamine, muutmine, lõpetamine
– ametijuhendite projektide koostamine
– personalialaste ettevõttesiseste dokumentide koostamine ja vormistamine
– personalidokumentide säilitamiseks ettevalmistamine
– personalistatistika ja analüüside koostamine
– töökorralduse reeglite väljatöötamine
– erinevate kordade väljatöötamine
– töötaja töökohustuste rikkumise menetlemine ja otsuste vormistamine
– tööandja esindamine suhtluses töötajatega, ametiasutustega
– nõustamine personalialastes küsimustes
– töötajate sisseelamisprogrammi väljatöötamine
– töötajate värbamise korraldamine
– koolituskava koostamine
– koolitusprogrammide kokku panemine

Küsi hinnapakkumist siit

Pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele kaasaegseid, paindlikke juhtimis- ja äritugiteenuseid ning personaalset assisteerimist eraisikutele.