Miks osta teenuseid sisse

Tänapäeva ettevõtte  tegevuse  tulemuslikkus  sõltub  prioriteetide  seadmisest.

Paljud ettevõtted kasutavad  ettevõttesisese  kompetentsuse  kõrval  ka ettevõttevälist  oskusteavet. Majanduskeskkonna kiire muutumine on pannud  ettevõtteid  oma  tegutsemispõhimõtteid  üle  vaatama  ning  nad  tunnetavad  üha  sagedamini  vajadust ettevõttevälise  nõustamise järele.

Teenuste,   peamiselt   just  teadmismahukate teenuste (näiteks äriteenuste, infoteenuste) turg on kiirelt arenev.

Viimastel aastatel kasvab tendents vähemalt ühte tugifunktsiooni ettevõttesse sisse osta. Teenuste sisseost (outsoursing) on muutunud tavapäraseks ärimaailmas. Keskseks ideeks on keskendumine põhitegevusele ning anda muud tegevused, juhul kui need on ettevõtte toodete-teenuste valmistamiseks vajalikud, selle ala kogenud spetsialistidele. “Do what you can do best – outsource the rest.”

 

Outsourcing’u (teenuse väljastostmise võimalusi) kaalutakse ja kasutatakse ka niisugustes kriitilistes valdkondades nagu tipptasemel juhtimine, personalijuhtimine ja klienditeenindus.

Outsourcing is the contracting out of a business process, which an organization may have previously performed internally or has a new need for, to an independent organization from which the process is purchased back as a service. Though the practice of purchasing a business function—instead of providing it internally—is a common feature of any modern economy, the term outsourcing became popular in America near the turn of the 21st century.
Wikipedia

Küsi hinnapakkumist siit

Pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele kaasaegseid, paindlikke juhtimis- ja äritugiteenuseid ning personaalset assisteerimist eraisikutele.